اصلاح طرح لبخند با ونیر کامپوزیت

اصلاح طرح لبخند با ونیر کامپوزیت

اصلاح طرح لبخند با ونیر کامپوزیت : کامپوزیت ماده ای سفید رنگ است که جنبه ی زیبایی داشته و بیشتر برای دندان های قدامی مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ

15 − 14 =